De Historie

 

Het ''Delfzijl's Harmonie Orkest'' is opgericht op 30 april 1896 door de heren:B. Vos, J.M. Veltman, F. Bergman, W. Klasens, H. Gillot, V. Enschut, K. Poutsma, C. Sleutelberg, B. Braam, H.W.Dijken en J.D. Richards. Deze heren vonden dat er in Delfzijl een muziekgezelschap opgericht moest worden voor de Delfzijlster bevolking, en zo was de oprichting van het ”Delfzijl’s Harmonie Orchest” een feit.

 

Iets betekenen voor de inwoners van de Gemeente Delfzijl.Het blijkt ook steeds weer dat een muziek vereniging een onmisbare plaats in de samenleving inneemt, want niet alleen behoort een muzikale opleiding tot een deel van de opvoeding, maar wat zouden diverse festiviteiten zoals bijvoorbeeld; Koninginnedag, Pinksterfeesten, Delfsail, De culturele dag, enzovoorts zijn zonder het optreden van een Harmonie of en Fanfare.Ook vinden wij dat we als harmonie orkest van Delfzijl een maatschappelijke taak hebben. Om deze maatschappelijke taak te vervullen geven we kosteloos optredens voor de ouderen in Delfzijl, organiseren we de jaarlijkse lampionnenoptocht voor de kleintjes in Delfzijl en geven we zo nu en dan kosteloos een concert in Delfzijl. Kortom; het Delfzijls Harmonie Orkest is een vereniging van de Delfzijlster bevolking.De leden een plezierige tijd bieden.Om iedereen gelijke kansen te geven stelt het Delfzijls Harmonie Orkest kostbare uniformen, blaas en slagwerk instrumenten kosteloos ter beschikking aan alle leden en soms zelfs aan scholen. Elk lid wordt op zijn/ haar eigen niveau uitgedaagd om op een plezierige wijze het uiterste te leveren. Zowel op muzikaal als op verenigingsniveau. Naast concerten, mars en podiumconcoursen zijn wij ook een marslopend korps. Zonder schroom durven wij de stelling aan, dat wij één van de enthousiaste en mooiste korpsen van Noord-Nederland zijn. Iets waar wij trots op zijn.Het in stand houden van de vereniging.Om het Delfzijls Harmonie Orkest in stand te houden en om het bovenstaande te garanderen, hebben wij een uniformfonds en een instrumentariumfonds opgericht.Het is voor een vereniging noodzakelijk om het instrumentarium tijdig te vervangen, te laten reviseren en uit te breiden. Dit alles komt ten goede aan het plezier dat elk lid aan het musiceren heeft, en is belangrijk om nieuwe leden aan te trekken.